NAZAR CAST

Jatin Bhardwaj Jatin Bhardwaj

as: Rishi Rathod

Sonyaa King Sonyaa King

as: Ruby/Daayan

Ashita Dhawan Gulabani Ashita Dhawan Gulabani

as: Chaitali Rathod

Harsh Rajput Harsh Rajput

as: Ansh Rathod

Pallavi Gupta Pallavi Gupta

as: Kajal Rathod

Antara Biswas Antara Biswas

as: Mohana / Daayan

Smita Bansal Smita Bansal

as: Divya

Kapil Soni Kapil Soni

as: Avinash Rathod

Ritu Chaudhary Ritu Chaudhary

as: Vedashree Rathod

TOP