ZOR KA JHATKA CAST

 • Simran Kaur Mundi Simran Kaur Mundi

  as: Simran Kaur Mundi

  As a Contestant

 • Dimpy Ganguly Dimpy Ganguly

  as: Dimpy Ganguly Mahajan

  As a contestant

 • Mink Brar Mink Brar

  as: Mink Brar

  As a contestant

 • Priyadarshani Singh Priyadarshani Singh

  as: Priyadarshani Singh

  As a contestant

 • Hanif Hilal Hanif Hilal

  as: Hanif Hilal

  As a Contestant

 • Sonika Kaliraman Sonika Kaliraman

  as: Sonika Kaliraman

  As a Contestant

 • Rohhit Verma Rohhit Verma

  as: Rohit Verma

  As a Contestant

 • Vindu Dara Singh Vindu Dara Singh

  as: Vindoo Dara Singh

  As a Contestant

 • Claudia Ciesla Claudia Ciesla

  as: Claudia Ciesla

  As a Contestant

 • Natasha Suri Natasha Suri

  as: Natasha Suri

  As a Contestant

 • Bakhtiyaar Irani Bakhtiyaar Irani

  as: Bakhtiyaar Irani

  As a Contestant

 • Payal Rohatgi Payal Rohatgi

  as: Payal Rohatgi

  As a Contestant

 • Narayani Shastri Narayani Shastri

  as: Narayani Shastri

  As a Contestant

 • Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan

  as: Shahrukh Khan

  As a Host

 • Karishma Tanna Karishma Tanna

  as: Karishma Tanna

  As a Contestant

 • Jennifer Winget Jennifer Winget

  as: Jennifer Winget

  As a Contestant

 • Saumya Tandon Saumya Tandon

  as: Host of the Show

 • Akashdeep Saigal Akashdeep Saigal

  as: Akashdeep Saigal

  As a Contestant

 • Kushal Punjabi Kushal Punjabi

  as: Kushal Punjabi

  As a Contestant

 • Debina Bonnerjee Choudhary Debina Bonnerjee Choudhary

  as: Debina Bonnerjee

  As a Contestant

 • Raja Chaudhari Raja Chaudhari

  as: Raja Chaudhari

  As a Contestant

 • Vrajesh Hirjee Vrajesh Hirjee

  as: Vrajesh Hirjee

  As a Contestant

 • Ashima Bhalla Ashima Bhalla

  as: Ashima Bhalla

  As a Contestant

 • Gaurav Chopraa Gaurav Chopraa

  as: Gaurav Chopra

  As a Contestant

 • Amit Sareen Amit Sareen

  as: Amit Sareen

  As a Contestant

TOP