YEH RISHTEY HAI PYAAR KE CAST

 • Shaheer Sheikh Shaheer Sheikh

  as: Abeer Rajvansh

  He is Meenakshi son and Kunal adoptive brother.

 • Rhea Sharma Rhea Sharma

  as: Mishti Maheshwari

  She is Naman and Karishma's daughter. She lives in Maheshwari Family and her upbringing done by Vishambhar and Rajshri Maheshwari.

 • Kaveri Priyam Kaveri Priyam

  as: Kuhu Maheshwari

 • Ritvik Arora Ritvik Arora

  as: Kunal Rajvansh

 • Sanjeev Seth Sanjeev Seth

  as: Vishambharnath Maheshwari

 • Lata Sabharwal Seth Lata Sabharwal Seth

  as: Rajshri Maheshwari

 • Rupal Patel Rupal Patel

  as: Meenakshi Rajvansh

 • Sangeeta Kapure Sangeeta Kapure

  as: Nidhi Rajvansh

TOP