SUHANI SI EK LADKI CAST

Deiya Sindhi Deiya Sindhi

as: Ragini Birla

Chandresh Singh Chandresh Singh

as: Pankaj

Suhani's Father

Diya Makhija Diya Makhija

as: Rakhi

Krishna's Sister

Srishti Jain Srishti Jain

as: Krishna

Poulomi Das Poulomi Das

as: Baby

Gaurav Mukesh Gaurav Mukesh

as: Sharad Mishra

Sonu Chandrapal Sonu Chandrapal

as: Ragini Birla

Yuvraj's Bhabhi

Debashree Biswas Debashree Biswas

as: Menka Birla

Yuvraj's Bhabhi

Shashi Sharma Shashi Sharma

as: Chandrakal Birla/ Dadi

Yuvraj's Dadi

Rajoshi Vidyarthi Rajoshi Vidyarthi

as: Pratima Birla

Yuvraj's Mother

Vijay Tilani Vijay Tilani

as: Saurabh Birla

Yuvraj's Brother

Leenesh Mattoo Leenesh Mattoo

as: Anuj Birla

Yuvraj's Brother

Karan Jotwani Karan Jotwani

as: Saiyyam

Sahil Mehta Sahil Mehta

as: Yuvraj Birla

Neha Yadav Neha Yadav

as: Soumya Mathur

Divjot Sabarwal Divjot Sabarwal

as: Bhavna

Suhani's Mother

Ankur Verma Ankur Verma

as: Krishna

Vikas Grover Vikas Grover

as: Aditya

Rajshri Rani Pandey Rajshri Rani Pandey

as: Suhani Birla

TOP