KARMA CAST

CREW


Subhash Ghai Subhash Ghai

as: Story Writer

Subhash Ghai Subhash Ghai

as: Director

Subhash Ghai Subhash Ghai

as: Producer

up-open TOP