c 'im 'n Led chiu sng Hikaru

Share
  • Page of 1 Go
Posted: 3 years ago
n LED (vit tt ca Light Emitting Diode, dch ra l 'i't pht quang) l: cc 'i't c kh nng pht ra nh sng hay tia h"ng ngoi, t ngoi. Cng gi'ng nh 'i't, LED 'c cu to t mt kh'i bn dn loi P ghp vi mt kh'i bn dn loi N.

Tng t nh bng 'n trn bnh thng nhng khng c dy tc gia, 'n LED to ra nhiu nh sng hn, ta nhit t hn so vi cc thit b chiu sng khc.

LED xanh da tri lm t InGaN 'c pht minh 'u tin do Shuji Nakamura ca cng ty Nichia Corporation vo nm 1994. Hai k thut mu ch't l cy GaN trn lp nn Saphia v to lp bn dn P t GaN(do Isamu Akasaki v H. Amano pht trin Nagoya). Nm 1995, Alberto Barbieri ti phng th nghim H Cardiff ' nghin cu v gii thiu LED "tip xc trong su't" c cng sut, hiu sut cao bng cch dng Indi thic xt. S ra 'i ca LED xanh da tri cng vi LED hiu sut cao nhanh chng dn 'n s ra 'i LED trng 'u tin dng Y3Al5O12:Ce. Hp cht ny c tn khc l YAG, l lp ph ' trn nh sng vng vi nh sng xanh da tri cho ra nh sng trng. Nm 2006, Nakamura 'c trao gii thng cng ngh thin nhin k cho pht minh ny.
L 'n v chuyn sn xut v cung cp cc thit b chiu sng chng ti khuyn bn nn dng 'n LED ' phc v cho vic chiu sng thay th cho cc loi 'n si ''t.
Nguyn l hot 'ng 'n Led:
Gi'ng nh nhiu loi 'i't bn dn khc.
+Ty theo mc nng lng gii phng cao hay thp m bc sng nh sng pht ra khc nhau (tc mu sc ca LED s khc nhau). Mc nng lng (v mu sc ca LED) hon ton ph thuc vo cu trc nng lng ca cc nguyn t cht bn dn.
0 Likes this
  • Page of 1 Go

Related Topics

No Related topics found

Topic Info

  • 0 Replies
  • 290Views

Topic started by novuhoa326

Last replied by novuhoa326

FORUM QUICK JUMP

TOP